บริษัท เวนเดอร์ริช จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าด้านธุรกิจพลังงานน้ำมัน ปิโตรเคมี ก๊าซ และ
อุตสาหกรรมทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกองค์กร และคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  

         บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศสำหรับในคลังน้ำมัน
รถบรรทุกน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ท่าเทียบเรือ หน่วยงานราชการ
และภาคเอกชนทั่วไป ได้แก่ มาตรวัดอัตราการไหล เครื่องควบคุมการจ่ายผลิตภัณฑ์ หัวฉีดและ
เครื่องผสมสารเพิ่มคุณภาพ อุปกรณ์ในคลังน้ำมัน  อุปกรณ์ป้องกันน้ำมันล้น อุปกรณ์รับและจ่ายผลิตภัณฑ์
ทางรถและทางเรือ ข้อต่อสวมเร็ว ท่อยางน้ำมันและแก๊ส ท่อสำหรับไอน้ำมัน อุปกรณ์รถบรรทุกน้ำมันและ
เคมี วาล์วควบคุมอัตราการไหล ปั้มสูบถ่ายน้ำมัน อุปกรณ์สำหรับท่าเรือน้ำมัน อุปกรณ์ดักเก็บไอน้ำมัน
ถังตวงแบบมาตรา อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย สีอุตสาหกรรม เครื่องมือช่าง และชิ้นส่วนประกอบของอุปกรณ์
ในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

         เรายังมีความชำนาญเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้งและทดสอบระบบ
บริการหลังการขาย อีกทั้งให้คำปรึกษาในการตรวจสอบให้คำรับรองทางด้านวิศวกรรม งานเครื่องมือวัด
งานระบบไฟฟ้า งานเครื่องกล งานโยธา งานสถาปัตยกรรม รวมถึงบริการออกแบบและผลิตผลงานตามแบบ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม และรับประกันผลงาน