บ. เวนเดอร์ริช จก. ต้องการรับสมัครบุคคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการรับผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและ ศักยภาพสูงจำนวนมาก ในตำแหน่งต่อไปนี้
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาได้ที่

เลขที่ 854 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
โทร 08-9450-2224,0- 2895-0303, แฟกซ์ 0-2895-0302,
อีเมล์: office@vendorrich.com
 
 

รับสมัครตำแหน่งธุรการ ด่วน !!!!!!

ทำหน้าที่ประจำออฟฟิต (เอกชัย 102)

หน้าที่รับผิดชอบ

- ดูแลและจัดการเอกสาร

-ทำงานเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)  เวลา 08.00-17.00 น

-ต้องมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
 
ผู้สนใจติดต่อ
คุณสุพรรณี  โทร 089-450-2224
Email: supunnee@vendorrich.com

 

 

ดาว์นโหลด   
 

 ด่วน!!! 

ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการ

 

 

ดาว์นโหลด   
 

ช่างกล , ช่างยนต์ (ปวส.) 2  ตำแหน่ง

ดาว์นโหลด   
 

ช่างไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์ (ปวส.)   2  ตำแหน่ง

ดาว์นโหลด   
 

เจ้าหน้าที่บัญชี, ธุรการ (ปวส.,ป.ตรี) 2  ตำแหน่ง

ดาว์นโหลด   
 

วิศวกร เครื่องมือวัด, อิเลคทรอนิกส์ (ป.ตรี)   1 ตำแหน่ง

ดาว์นโหลด